Βιβλιογραφία

Αγγελιδάκης Χρυσόστομος, «Η κατάστασις της εκκλησίας της Κρήτης επί Ενετοκρατίας», Θεολογία, 3 (1925), 330-344 & 4 (1926), 21-41.

Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, Μαρία, Ο Νομός Χανίων μέσα από τα μνημεία του: από τα προϊστορικά χρόνια έως τη ρωμαιοκρατία, Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα 1996.

Ανδριανάκης, Μιχάλης, Η Παλιά πόλη των Χανίων, εκδ. Αδάμ, 1997.

Ανδριανάκης, Μιχάλης, «Μοναστήρια του νομού Χανίων», εφ. Χανιώτικα Νέα, 5-14/06/1985.

Ανδριανάκης, Μιχάλης Γ. «Ο άγιος Ιωάννης ο Ερημίτης και η μονή του Γδερνέτου», Πεπραγμένα του Ε' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου , τ. Β', (1986), 14-53.

Ανδριανάκης, Μιχάλης Γ., Γιαπιτσόγλου, Κωνσταντίνος, Χριστιανικά Μνημεία της Κρήτης, Συνοδική Επιτροπή Θρησκευτικού Τουρισμού της Εκκλησίας Κρήτης: Μ.Κ.Ο. "Φιλοξενία", Ηράκλειο 2012.

Αντουράκης, Γεώργιος, "Τοιχογραφημένοι βυζαντινοί ναοί της Κρήτης", Κρητική Εστία, 226-227 (1978), 3-21.

Βλαβογιλάκης, Μιχάλης, Εκκλησία και αγώνες της Κρήτης 1856-1905, εκδ. Ι. Σιδέρης, Χανιά 2011.

Gerola, Giuseppe (μετ. Λασσιθιωτάκης, Κων.), Τοπογραφικός κατάλογος των τοιχογραφημένων εκκλησιών της Κρήτης, Ηράκλειο, 1961.

Greene, Molly, Κρήτη ένας κοινός κόσμος: χριστιανοί και μουσουλμάνοι στη μεσόγειο των πρώιμων νεότερων χρόνων, μτφρ. Ελένη Γκαρά και Θέμις Γκέκου, εκδόσεις του εικοστού πρώτου, Αθήνα 2001.

Γερμανός, μητροπολίτης Σάρδεων, «Επισκοπικοί κατάλογοι των Εκκλησιών Κρήτης, Δωδεκανήσου και των λοιπών ελληνικών νησιών», Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 34 (1935), 427-446.

Γκράτσιου, Όλγα, Η Κρήτη στην ύστερη μεσαιωνική εποχή: Η μαρτυρία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, Ηράκλειο 2010.

Γρυντάκης, Γιάννης, Η κατάκτηση της δυτικής Κρήτης από τους Τούρκους, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, Ρέθυμνο 1998.

Δετοράκης, Θεοχάρης, «Γεωργίου Νικολετάκη ανέκδοτοι επισκοπικοί κατάλογοι της Κρήτης», Κρητολογία, τχ. ΙV (Ιαν. –Ιούν. 1977), 65-112.

Δετοράκης, Θεοχάρης, «Η τουρκοκρατία στην Κρήτη (1669-1898)», Κρήτη Ιστορία και Πολιτισμός, τ. Β΄, εκδ. Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Κρήτη 1988, 333-436.

Δετοράκης, Θεοχάρης, Ιστορία της Κρήτης, [χ.έ.], Ηράκλειο 1986.

Ζαμπετάκης, Εμμανουήλ, «Προσπάθεια προσηλυτισμού των Κρητών εις τον καθολικισμόν κατά τον ΙΘ΄ αιω.», Κρητικά Χρονικά, τ. 11 (1957), 244-258.

Καρποδίνη-Δημητριάδη, Ευαγγελία, Κάστρα και Φορτέτσες της Κρήτης, εκδ. Αδάμ, Αθήνα 1995.

Κλάδου-Μπλέτσα, Αιμιλία, Τα Χανιά έξω από τα τείχη, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, Χανιά 1998.

Λασσιθιωτάκης, Κωνσταντίνος, "Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (Β΄ Επαρχία Κυδωνίας, Γ΄ Επαρχία Αποκορώνου)", Κρητικά Χρονικά, 21 (1969), 177-233 & 459-493.

Λασσιθιωτάκης, Κωνσταντίνος, "Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (Δ΄ Επαρχία Σελίνου)", Κρητικά Χρονικά, 22 (1970), 133-210.

Μαλτέζου, Χρύσα, «Η Κρήτη στη διάρκεια της περιόδου της Βενετοκρατίας», στο συλλογικό τόμο Κρήτη: Ιστορία και Πολιτισμός, Ν. Παναγιωτάκης (επιμ.), Ηράκλειο: Σύνδεσμος Τ.Ε.Δ.Κ. Κρήτης, 1988, 105-162.

Νανάκης, Ανδρέας, Η Εκκλησία της Κρήτης στην επανάσταση του 1897-1898: από την εθναρχική στην εθνική συνείδηση, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1998.

Νανάκης, Ανδρέας, Οικουμενικού Πατριαρχείου Νεώτερα Ιστορικά Β΄, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004.

Νανάκης, Ανδρέας, Το επισκοπικό ζήτημα 1880-1882 και η Εκκλησία της Κρήτης, εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1992.

Νανάκης, Ανδρέας, Το μητροπολιτικό ζήτημα και η εκκλησιαστική οργάνωση της Κρήτης (1897-1900), εκδ. Επέκταση, Κατερίνη 1995.

Νικολακάκης, Νεκτάριος, «Τα ορθόδοξα μοναστήρια των Χανίων, πριν, στη διάρκεια και στο τέλος του Κρητικού Πολέμου: Από τις βενετικές στις οθωμανικές καταστιχώσεις», Νέα Χριστιανική Κρήτη, περίοδος Γ΄, τ. 30-31 (2011-2012), 281-320.

Ντουντουλάκη, Πηνελόπη, Η μνήμη και η στάχτη (VI): από τη μάχη της Κρήτης μέχρι την απελευθέρωση, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, Χανιά 2009.

Ξηρουχάκης, Αγαθάγγελος (Αρχιμανδρίτης), "Η Εκκλησία Κρήτης επί Βενετοκρατίας", Εκκλησιαστικός Φάρος, 33 (1934), 409-420.

Παπαδοπετράκης, Γρηγόριος, «Ιστορία της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος επονομαζόμενης των Ζαγκαρολών», Κρητικά Χρονικά, 20 (1966), 17-162.

Προσκυνητάριο Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής, εκδ. Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής, Χανιά 2006.

Σπανάκης, Στέργιος, Η Κρήτη: τουρισμός - ιστορία – αρχαιότητες, εκδ. Σφακιανάκης, Ηράκλειο [χ.χ.].

Σπανάκης, Στέργιος, Μνημεία της Κρητικής Ιστορίας, τ. IV-V, [χ.έ.], Ηράκλειο, 1969.

Σπανάκης, Στέργιος, Πόλεις και χωριά της Κρήτης στο πέρασμα των αιώνων, 2 τ., εκδ. Γ. Δετοράκη, Ηράκλειο 1991.

Τσίβης, Ιωάννης, Χανιά 1252-1940, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1993.

Τωμαδάκης, Νικόλαος, «Ειδήσεις και έγγραφα της Εκκλησίας της Κρήτης επί τουρκοκρατίας», Επετηρίς Εταιρίας Βυζαντινών Σπουδών, τ. Ι΄ (1933), 192-235.

Τωμαδάκης, Νικόλαος, «Έλεγχος των εν Κρήτη αρχιερατευσάντων επί τουρκοκρατίας (1845-1898)», Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. Γ΄ (1940), 114-155.

Τωμαδάκης, Νικόλαος, «Επισκοπή και επίσκοποι Κυδωνίας», Κρητικά Χρονικά, τ. 11 (1957), 1-42.

Τωμαδάκης, Νικόλαος, «Η Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων εν Ακρωτηρίω Μελέχα Κρήτης», Επετηρίς Εταιρίας Βυζαντινών Σπουδών, τ. Θ΄ (1932), 289-350.

Τωμαδάκης, Νικόλαος, «Η Κρητική επανάστασις 1866–1869», Γενική Στρατιωτική Επιθεώρησις, έτος Θ΄, αρ. 6 (Ιούνιος 1958), 19-32.

Τωμαδάκης, Νικόλαος, «Ιλαρίων Γραδενίγος, Μητροπολίτης Ηρακλείας και οι σύγχρονοι αυτώ λόγιοι και σχετικοί Κρήτες», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τ. ΜΑ΄ (1974), 5-33.

Τωμαδάκης, Νικόλαος, Ιστορία της Εκκλησίας της Κρήτης επί Τουρκοκρατίας (1645-1898), Αι Πηγαί, εκδ. Ι. Μυρτίδη, Αθήνα, 1974.

Τωμαδάκης, Νικόλαος, «Νέαι ειδήσεις περί της Εκκλησίας της Κρήτης», Μνημοσύνη, Α΄ (1967), 1-40.

Τωμαδάκης, Νικόλαος, «Σύντομον Διάγραμμα της Ιστορίας της Εκκλησίας της Κρήτης επί Τουρκοκρατίας Α΄-Β΄», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος Α΄-Β΄, τ. ΙΔ΄ (1960), 3-32, 156-163.

Χαιρέτη, Μαρία, «Η απογραφή των ναών και των μονών της περιοχής Χανίων του έτους 1637», Επετηρίς Εταιρίας Βυζαντινών Σπουδών, 36 (1968), 335-388.

Χανιά (Κυδωνία): περιήγηση σε χώρους αρχαίας μνήμης = Khania (Kydonia): a tour to sites of ancient memory, επιμ. Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. ΚΕ΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών αρχαιοτήτων, Χανιά 2009.

Χρηστάκης, Ιωάννης, – Πατεράκης, Γεώργιος, Η Κρήτη και η ιστορία της, εκδ. Καλέντης, Αθήνα 1995.

Χρονικόν Αντωνίου Τριβάν, μτφ. Γ. Πόρταλης, Χανιά 1930.

Ψιλάκης, Βασίλειος, Ιστορία της Κρήτης: από της απωτάτης αρχαιότητος μέχρι των καθ' ημάς χρόνων, τ. Γ΄, εκδ. Νέα Έρευνα, εν Χανίοις, 1909.

Ψιλάκης, Νικόλαος, Μοναστήρια και Ερημητήρια της Κρήτης, τ. Β΄, [χ.έ.], Ηράκλειο 2002.

 

Ιστότοποι

http://www.ypai.gr/cms_files/ATLAS/ATLAS-GR/HTML/files/assets/basic-html/page1.html

http://www.iak.gr/gr/ekklisia-kritis/istoria_ekklisias_kritis/index.html (Ιστορία Εκκλησίας Κρήτης)

http://odysseus.culture.gr(ΟΔΥΣΣΕΥΣ)/

http://orthodoxcrete.com/el/ (Ορθόδοξη Κρήτη)

http://www.academia.edu/1522066/ (Επισκόπηση της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Κρήτης, 1898-1967)

http://www.imis.gr/ekklhsia-krhths/html/istoria.htm (Η αποστολική εκκλησία της Κρήτης)

http://digitalcrete.ims.forth.gr (Ψηφιακή Κρήτη: Μεσογειακές Πολιτισμικές Διαδρομές)/

https://www.ics.forth.gr/isl/yppo_site/fokas/index.html (Νικηφόρος Φωκάς)

http://www.imks.gr/ (Ιερά Μητρόπολις Κισάμου και Σελινού)

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli_crete/oth4.htm (Κρήτη-Πορεία στον χρόνο)

http://www.chania-info.gr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 (Εναλλακτικός τουρισμός στη δυτική Κρήτη)