Χρονολόγιο

 

Η Εκκλησία της Κρήτης κατά τα ρωμαϊκά χρόνια

Οι ρίζες της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κρήτης πηγάζουν απευθείας από την αποστολική παράδοση. Πρώτοι κήρυκες του Χριστιανισμού στο νησί ήταν οι Εβραίοι της Κρήτης, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων (β', 11), παραβρέθηκαν στα Ιεροσόλυμα στο κήρυγμα του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής, το 33 μ.Χ., και πίστεψαν στο Χριστιανισμό.

περισσότερα... 33-330 μ.Χ.
 

Η Εκκλησία της Κρήτης κατά την πρώτη βυζαντινή περίοδο

Η θέσπιση της αρχής της ανεξιθρησκίας το 313 μ.Χ. με το Διάταγμα των Μεδιολάνων και η σύγκληση της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου το 325 μ.Χ. άνοιξαν μια νέα εποχή για τη Χριστιανική Εκκλησία στον τότε γνωστό κόσμο. Η Κρήτη δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Από τον 4ο αι. ο Χριστιανισμός άρχισε να επικρατεί στο νησί, όπως φαίνεται από τον κατάλογο των 22 επισκοπών, οι οποίες αναγράφονται στο Συνέκδημο του Ιεροκλέους (Πολιτική Γεωγραφία του Ιεροκλέους του Γραμματικού, 528-535 μ.Χ.).

περισσότερα... 330‐824 μ.Χ.
 

Η Εκκλησία της Κρήτης κατά την αραβοκρατία

Κατά την περίοδο της βασιλείας του αυτοκράτορα Μιχαήλ Β΄ (820-829 μ.Χ.), μια μεγάλη ομάδα Αράβων από τη μουσουλμανική Ισπανία έφθασε στο νησί, γύρω στα 824 μ.Χ., με σκοπό τη ληστρική επιδρομή, μια τακτική γνώριμη στους Βυζαντινούς ήδη από τον προηγούμενο αιώνα.

περισσότερα... 824-961 μ.Χ.
 

Η Εκκλησία της Κρήτης κατά τη δεύτερη βυζαντινή περίοδο

Μετά την ανάκτηση της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά το 961 μ.Χ. αρχίζει η λεγόμενη δεύτερη βυζαντινή ή μεσοβυζαντινή περίοδος στην Κρήτη (961-1204 μ.Χ.). Μέσα από ένα καλά οργανωμένο σχέδιο οικιστικής, οχυρωματικής και εκκλησιαστικής ανασυγκρότησης του νησιού κατά την περίοδο αυτή, η Κρήτη θα ανακτήσει την αίγλη του παρελθόντος και θα επιδείξει μια αξιοσημείωτη ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα.

περισσότερα... 961-1204 μ.Χ.
 

Η Εκκλησία της Κρήτης κατά την ενετοκρατία

Η Τέταρτη Σταυροφορία το 1204 μ.Χ. και η εγκαθίδρυση της Λατινικής κυριαρχίας στη Βασιλεύουσα δεν άφησε ανεπηρέαστη τη μεγαλόνησο, η μοίρα της οποίας θα διαχωριζόταν, διοικητικά τουλάχιστον, διαπαντός από τη μοίρα της θνησιγενούς Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

περισσότερα... 1204-1669 μ.Χ.
 

Η Εκκλησία της Κρήτης κατά την τουρκοκρατία

Ο Κρητικός πόλεμος, όπως χαρακτηριστικά ονομάστηκε η μακροχρόνια ένοπλη αντιπαράθεση μεταξύ Οθωμανών και Ενετών (1645-1669) που έληξε με την κατάληψη του Χάνδακα και την εδραίωση των πρώτων στο νησί, αποτέλεσε την αρχή του τέλους για την πολιτισμική ανάπτυξη που είχε συντελεστεί στο χώρο αυτό κατά την ύστερη ενετοκρατία.

1669-1898 μ.Χ. περισσότερα...
 

Η Εκκλησία της Κρήτης κατά την Αυτόνομη Κρητική Πολιτεία

Πριν ακόμα την επίσημη ανακήρυξη της Αυτόνομης Κρητικής Πολιτείας, όπως χαρακτηριστικά ονομάστηκε το νεοσύστατο κράτος που αποκήρυσσε την κυριαρχία του σουλτάνου, οι επαναστατικές αρχές που προλείαιναν το έδαφος για το νέο καθεστώς ήλθαν αντιμέτωπες με φλέγοντα ζητήματα της Εκκλησίας της Κρήτης.

περισσότερα... 1898-1913 μ.Χ.
 

Η Εκκλησία της Κρήτης κατά τον 20ο αιώνα

Με τη Συνθήκη του Λονδίνου, το Μάιο του 1913, η Κρήτη παραχωρήθηκε στην Ελλάδα και την 1η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους υψώθηκε σε επίσημη τελετή στο Φιρκά Χανίων η ελληνική σημαία, παρουσία του επισκόπου Κυδωνίας και Αποκορώνου Αγαθάγγελου Νινολάκη. Αν και το νησί θ’ ακολουθούσε τις τύχες της ελεύθερης Ελλάδας, σε εκκλησιαστικό επίπεδο δεν υπήρξε υπαγωγή της Εκκλησίας της Κρήτης στην αντίστοιχη Εκκλησία της Ελλάδας.

περισσότερα... 1913